Tiroid Nodülünün Takip ve Tedavisi Nasıl Olmalıdır? - Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Tiroid Nodülünün Takip ve Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Anamnez ve fizik muayene sonucunda risk faktörleri saptanmayan hastalarda, USG’de <1 cm olan ve şüpheli bulguların saptanmadığı nodüller için iğne biyopsine gerek yoktur. Bu hastalar yıllık kontroller ile takip edilir. Benign saptanan tiroid nodülleri için ilaç tedavisi önerilmemektedir.

Bası semptomları olmayan ve hasta için herhangi bir sorun olmuyor ve hormon düzeyi normalse benign tiroid nodüllerine yönelik bir tedaviye gerek yoktur. İğne biyopsisi sonucu benign olsa da kozmetik nedenler, bası semptomları (ses kısıklığı ve yutma güçlüğü vb.) oluşturması, benign nodüllerin takiplerinde büyümesi ve hastanın isteği de ameliyat gerekliliğini oluşturulabilir.

Sitolojik sonuçlar malignite ile uyumlu olduğunda ilk seçilecek tedavi yöntemi hemen hemen her zaman cerrahidir. Malignitenin tam olarak dışlanamadığı, sitolojik incelemesi ‘şüpheli’ olarak tanımlanan nodüllerin yaygın kanı nodüllerin ameliyat edilmesi yönündedir.

Önemi belirlenemeyen atipi’nin izlendiği nodüllerin tedavisi konusunda henüz tam bir görüş birliği yoktur. İzlem veya cerrahi yönünde karar vermeden önce ‘önemi belirlenemeyen atipi’ saptanan nodülden 3-6 ay sonra tekrar İİAB ile örnek alınıp değerlendirilebilir. Tekrarlanan örneklemelerde benzer sonuç gelmesi durumunda hastanın risk faktörlerine gore karar verilir.

>> Bu bölüm ile ilgili diğer konular