REFLÜ CERRAHİSİ - Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

REFLÜ CERRAHİSİ

PROF. DR. ADEM DERVİŞOĞLU

Gastroözofageal Reflü Hastalığı
Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması gastroözofagial reflü olarak bilinir. Gastroözofageal reflü hastalığı, oldukça sık görülen bir hastalık olmasına rağmen (toplumun yaklaşık %20 si) hastaların çoğu basit diyet değişiklikleriyle veya antasitlerle sağladıkları geçici rahatlama nedeniyle hekime müracaat etmezler. Bu nedenle toplumdaki yeri bir buzdağına benzetilmiştir. Hekime müracaat eden vakaların tüm hastaların ancak %10-15 ini oluşturduğu düşünülmektedir.

Gastroözofageal reflü, kronik bir hastalıktır. Tedavinin hedefleri semptomlarda rahatlama, tekrarı önleme (yani idame tedavisi), tedaviye uyumu arttırma, ciddi komplikasyonları önleme ve yaşam kalitesini artırarak hasta memnuniyetini sağlamak olarak özetlenebilir.

Medikal tedaviye rağmen GÖR hastalarının yaklaşık %10-15 kadarında cerrahi teda viye gerek duyulur. Cerrahi yöntemlere başvuru aşağıdakiler göz önüne alınarak yapılmalıdır: • Yaş (hasta ne kadar gençse cerrahi o kadar gereklidir),
• Semptomların şiddeti, sıklığı ve tipi,
• Özofajitin şiddeti ve olası komplikasyonlar (kanama, stenoz), • Medikal tedavinin bitiminden sonra nüks gelişme hızı, •Reflü ile birlikte hiatus hernisinin varlığı ve büyüklüğü, • Hastanın operabilitesi, •Barrett özefagusu displazi gelişmedikçe tek başına cerrahi tedavi için bir endikasyon oluşturmaz ve cerrahi tedavi kanser gelişme riskini azaltmaz.

Cerrahi tedavide uygulanan yöntem değişik formlarda olabilen fundoplikasyondur (Nissen fundoplikasyonu). Son yıllarda, laparoskopik yöntemler kısa sürmesi, hastanede kalma süresini kısaltması ve hastaya daha az zarar vermesi nedeniyle klasik açık ameliyatlara tercih edilmeye ve tecrübeli ellerde oldukça iyi neticeler alınmaya başlanmıştır (Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu).

Prof. Dr. Adem Dervişoğlu​

Adem Dervişoğlu, 1966 yılında Rize Çamlıhemşin ‘de dünyaya gelmiştir. İlk ve lise eğitimini Ankara ‘da tamamlayan Adem Dervişoğlu; 1990 yılının sonunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık, doktora ve yeterliliğini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır..