ONKOLOJİK CERRAHİ - Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

ONKOLOJİK CERRAHİ

PROF. DR. ADEM DERVİŞOĞLU

Onkolojik cerrahi, kanser cerrahisi ile uğraşır. Cerrahi, kanser tedavisinde en önemli tedavi şekillerinden birisidir. Kanser tanısının erken konması için çaba sarf eder. Kanserli bölgenin ameliyat edilerek tedavi edilmesinde rol alan cerrahi onkoloji, tanı ve tedavinin diğer alanlarında da önemli paya sahiptir. Onkolojik cerrahi uygulamalarının mutlaka o alanda özelleşmiş cerrahlar tarafından uygulanması gerekiyor.

Cerrah hastaya en etkin ve güncel tedaviyi uygulamalıdır. Cerrahi öncesi veya sonrası çok branşlı(multi-disipliner) yaklaşım içinde tedavi sürdürülmelidir. Cerrahi tedavide amaç erken evre hastalarda makroskopik ve mikroskopik tümör dokusu kalmayacak ölçüde cerrahi yapabilmelidir.

Cerrahi tedavi uygulanması mümkün olmayan hastalarda, onkolojik cerrahinin hastanın rahatlaması için tedavi tedavisi uygulaması mümkündür. Hastalık nedeniyle ortaya çıkan belirtilere ya da hastanın rahatlatılmasına yönelik uygulamalar da yapılabilir.

Onkolojik cerrahinin (kanser cerrahisi) önemi son yıllarda çok artmıştır. Özellikle multidisipliner çalışma önem kazanmıştır. Bir taraftan kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları güncelleşmiş adjuvan (kemoterapi, hormon tedavisi, akıllı ilaç ve radyoterapi) ve neoadjuvan (kitlenin küçültülüp ameliyatın kolaylaştırılması amacıyla verilen kemoterapi) tedavi yaygınlaşmıştır. Diğer taraftan tanı yöntemleri ve modern tetkikler gelişmiş, geçmişte açık olarak yapılan cerrahilerin yerini laproskopik cerrahi yöntemleri kullanılmaya başlamıştır.

Prof. Dr. Adem Dervişoğlu​

Adem Dervişoğlu, 1966 yılında Rize Çamlıhemşin ‘de dünyaya gelmiştir. İlk ve lise eğitimini Ankara ‘da tamamlayan Adem Dervişoğlu; 1990 yılının sonunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık, doktora ve yeterliliğini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır..