Kasık Fıtığı - Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Kasık Fıtığı

İnguinal Herni (Kasık Fıtığı) Nedir?
Fıtık, bir iç organın, normalde içinde bulunduğu beden bölgesindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkmasıdır. Eğer bu şişlik kasık bölgesinde görülürse biz bunları kasık fıtığı diyoruz. Karın duvarı fıtıkları toplumun yaklaşık % 2-5’inde görülürler. Kasık fıtıkları erkeklerde kadınlara göre 7-8 kat sık gözükürler. Yaklaşık %10’u da iki taraflı fıtıklardır.

Neden Oluşur?

Kasık fıtıkları iki nedenle oluşur. Birincisi doğumsal nedenlerdir. Erkeklerde ana rahminde testisler karın içerisindedir. Doğuma yakın dönemde skrotuma, aşağıya yer değiştirirler. Bu yer değiştirme esnasında, bu alanda zayıflık ortaya çıkarsa fıtık olabilir. İkincisi, kasık kanalı, bu bölgenin zayıf bir alanıdır. kasık bölgesini zorlanması sonucu oluşan yırtıklar fıtık oluşumuna neden olabilir. Kasık bölgesini zorlayan nedenler, kabızlık, kronik öksürük ani hareketler, ağır yük kaldırma, şişmanlık, karın içinde sıvı birikmesi (asit) olarak belirtilebilir. Bunların hepsi kasık bölgesinin anatomik yapısını zorlayarak fıtıklarının oluşmasına neden olabilir.

Kasık Fıtığının Belirtileri Nelerdir?

En sık belirti kasık bölgesinde oluşan şişliktir. Şişlik genellikle ayakta veya yürüme sırasında ortaya çıkar. Yatınca karın içi organlarının, karın içine kaçması sonucunda kaybolur. Ağrı, kasığın zorlanması durumunda ortaya çıkan diğer bir şikayettir. Bu ağrılar zamanla artar. Hareket veya eğilip doğrulma sırasında zorlanma , yürüme zorluğu da ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilir.

Nasıl Tanı Konur?

Kasık fıtıklarının tanısı, genellikle fizik muayenede sonucunda konulur. Bazen şişlik oluşmadan ağrı varsa ultrason veya MR gerekebilir.

Kasık Fıtığının Tedavisi Nasıldır?

Kasık fıtığının tedavisi, cerrahi tedavi ile yapılabilir. Ameliyatlar, laporoskopik veya açık yöntemle yapılabilir. Ameliyat dışındaki tedavi yöntemleri başarısızlık ile sonuçlanır. Tedavi için kullanılan kasık fıtıkları, hastanın şikayetlerini azaltsa bile tedavi edici bir yöntem değildir. Uzun süreli kullanımlarda, cerrahi tedavi şansını, anatomik yapıları bozarak güçleştirebilir.

Hangi Aşamada Ne Tür Tedavi Gerçekleştirilir?

Kasık fıtığı teşhis edildiği zamanda ameliyat edilmelidir. Ameliyat zamanındaki gecikmeler fıtığın büyümesine ve fıtık boğulmasına yol açarak, hastanın tedavisinde güçlüklere neden olabilir.

Tedavi Edilmemesi Durumunda Hangi Sağlık Sorunlarına Yol Açar?

Kasık fıtığı olan hastalar daha çok kasıkta şişlik şikâyetiyle geliyorlar. Eğer hasta bu şişliğe dikkat etmezse ve hekime geç başvurursa testislere doğru bürüyerek, ilerleyebilir. Bu da tedaviyi güçleştirebilir. Karın duvarı fıtıklarının en korkulan komplikasyonu ise “boğulmuş fıtıktır”. Boğulmuş fıtık, hastanın bağırsaklarında beslenmenin bozulmasına neden olan, acil bir problemdir. Hastanın hala tedavi olmaması durumunda, kangrene olan barsak bölgesi delinir ve karın içinde yaygın peritonit ortaya çıkar. Hastanın ateşi yükselir, genel durumu bozulur ve sepsis tablosu ile ölüm gelişir: Böyle bir tehdit ile karşı karşıya kalmamak için, en kısa zamanda fıtık ameliyatı olmak gerekir. Bağırsakların çıkarılmasına kadar gidebilir, hem daha uzun hastanede kalabilir ya da ölüme bile yol açabilir.

Cerrahide Hangi Durumda Açık, Hangi Durumda Kapalı Yöntem Tercih Edilmelidir?

Hastanın ve hekimin tercihine göre değişiyor. Hastanın günlük yaşamına ve işe erken dönmesi gerekiyorsa, iki taraflı ve daha önce ameliyat edilip tekrarlamış fıtıklarda laporoskopik yöntemi tercih ediyoruz. Tek taraflı fıtıklarda hasta için gün kaybının önemi yoksa açık ameliyat tercih edilebilir. Laparoskopik ameliyatlar genel anestezi altında yapılırlar. Açık ameliyatlar ise genel anestezi, spinal anestezi ve lokal anestezi ile yapılabilirler. Genel anestezi almasında risk oluşan hastalar ( ileri kalp yetmezliği, akciğer hastalıkları vb) lokal anestezi ile kasık fıtığı açık yöntemle tedavi edilebilirler. Sporcularda laparoskopik yöntem tercih ediyoruz, spor yaşamlarına daha çabuk dönmelerini sağlıyor. Çok büyük fıtıklarda, laporoskopik yöntem, teknik olarak daha zor olabilir. Bu tür durumlarda cerrah açık ameliyat yapmak isteyebilir.

Ameliyat sonrasında hasta, en fazla bir gün hastanede kalır. Aynı gün yürümeye başlar. Ortalama 7-10 gün içerisinde günlük hayatına döner. İkinci haftadan itibaren hafif koşulara başlanabilir. 3 – 4 haftada sporcular eski hayatına dönebilir. Birkaç gün sonra (ortalam 4-5 gün) araba kullanabilirler. Ameliyat sonrasında hastaların ağır yük kaldırmamasını, ani şekilde eğilip kalkmalarını ve ağır eforlardan sakınmalarını istiyoruz. Namaz kılan hastalar, yaklaşık 7-10 gün oturarak namaz kılmaları tavsiye ederiz.

Günümüzde fıtık ameliyatlarında sentetik yamalar kullanılmaktadır. Kasık zorlandığı durumlarda fıtık bölgesi tekrar açılabilir. Ancak yama yönteminde tekrarlama oranı yüzde 1’dir. Fıtık ameliyatı ister açık yöntemle yapılsın, ister kapalı yöntemle yapılsın mutlaka yama yöntemi kullanılmadır.

Kasık Fıtığının Belirtileri Nelerdir?

Fıtıkta Nasıl Tanı Konur?

Kasık Fıtığı Tedavisi Nasıldır?

>> Bu bölüm ile ilgili diğer konular