Hangi Tiroid Bezi Hastalıklarında Ameliyat Gerekli Olabilir? - Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Hangi Tiroid Bezi Hastalıklarında Ameliyat Gerekli Olabilir?

Hastanın tiroid cerrahisine karar verilmesinin başlıca nedenleri:

Hipertiroidi varlığı; toksiknoduler guatr, toksik adenom ve graves hastalığı,

Hastanın tiroid nodülü olması ve bu nodülde kanser veya kanser şüphesi olması,
Guatr hastalarında bezin kozmetik sorun oluşturacak kadar büyük olması, göğüs boşluğuna doğru büyümesi ve bası belirtilerinin olması (yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı).
Tiroid cerrahisinin en önemli riskleri; kanama, ses tellerini uyaran sinirin zedelenmesi sonucu ses kısıklığı ve paratiroid bezlerin yaralanması sonucu hipoparatiroidi ve hipokalsemidir. Genel olarak bu riskler % 1-3 oranında görülür. Cerrahın deneyimi komplikasyonların oluşumunda önemlidir.

Bu komplikasyonlarıazaltmakiçinstandarttekniklerdikkatedilerekkullanılmalıdır. Bunlardan en önemlileri, ses sinirlerinin ortaya konulması, korunması ve paratiroid bezlerin kanlanması bozulmadan korunmasıdır. Birçok merkezde tiroid ameliyatları enerji cihazları ile yapılmaktadır. Bunlar damarları bağlamadan, mühürleyerek kesme işlemi yapar ve son derece güvenlidir. Ameliyat süresini kısaltır, kanamanın az olmasını sağlar.

Bir başka teknoloji ameliyat sırasında yapılan sinir monitorizasyonudur. Sinir moniterizasyonu ameliyatın daha emniyetli bir şekilde yapılmasına katkıda bulunarak, ses tellerini uyaran sinirin korunmasını sağlar. Cerrahi ekibe sürekli olarak görsel ve işitsel uyarılar vermesi, cerrahi tekniğin daha dikkatli uygulanması açısından olumlu bir geri bildirim yaratmaktadır. Ameliyatı sonlandırırken, cerrahın sinirlerin sağlamlığını gösteren son ölçümleri alması önemlidir.

>> Bu bölüm ile ilgili diğer konular