ENDOKRİN CERRAHİSİ - Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

Prof. Dr. Adem DERVİŞOĞLU

ENDOKRİN CERRAHİSİ

PROF. DR. ADEM DERVİŞOĞLU

Endokrin Cerrahisi vücudun iç salgı bezlerinin ameliyat gerektiren hastalıklarında uygulanan cerrahi tedavileri belirtir. Endokrin cerrahisi bölümünde tiroid hastalıkları (Guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, Graves hastalığı, tiroid nodülleri ve tiroid kanserleri), paratiroid hastalıkları (hiperparatiroidi, hipoparatiroidi, paratiroid bez kanserleri), böbrek üstü bezi hastalıkları (Cushing Sendromu, Addison Sendromu, Feokromositoma, insidentaloma, adrenokortikal kanserler) ve pankreasın cerrahi endokrin hastalıkları (insulinoma, gastrinoma, glukagonoma, VİPoma, Zollinger-Ellison Sendromu, karsinoid sendrom) genel cerrahi ve endokrinoloji uzmanlarınca değerlendirilip tedavi ediliyor.

Tanı aşamasında radyoloji ve nükleer tıp birimleri ile iş birliği içinde çalışılmaktadır. Hastalarda gerekli durumlarda girişimsel yöntemler kullanılmaktadır. Tiroid bezi hastalıklarında iğne biyopsileri güvenilir yöntemlerdir.

Günümüzde bu tedavilerin cerrahi uygulamalarında önemli gelişmeler olmuştur. Ameliyatlar esnasında güncel teknolojik cihazlardan faydalanılırken; tiroid ve paratiroid cerrahisinde ses kısıklığı riskini azaltmak için sinir moniterizasyonu, özel doku kesici ve kapatıcılar, damarsal yapıları kapatıcı aletler kullanılıyor. Böbrek üstü bezi ve pankreas bezi endokrin tümörlerinin cerrahisi laparoskopik olarak gerçekleştiriliyor. Tiroid ve Paratiroid ameliyatları minimal invaziv girişimler ile çok küçük kesilerle daha az kanama ve komplikasyon ile gerçekleştirilebilmektedir.

Prof. Dr. Adem Dervişoğlu​

Adem Dervişoğlu, 1966 yılında Rize Çamlıhemşin ‘de dünyaya gelmiştir. İlk ve lise eğitimini Ankara ‘da tamamlayan Adem Dervişoğlu; 1990 yılının sonunda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık, doktora ve yeterliliğini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır..